top of page

-TENDORYU AIKIDO-
IN NEDERLAND

Tendoryu_LOGO.png

Het Tendoryu Aikido is sinds juni 2009 georganiseerd in Nederland binnen de vereniging Aikido Nederland. (AN)

 

Binnen deze vereniging vormt het Tendoryu Aikido een eigen sectie.

Alle clubs in Nederland die het Tendoryu Aikido beoefenen kunnen lid worden van Aikido Nederland.

Ook de beoefenaar zelf kan lid worden van deze vereniging.

 

 

 

 

 

 

Om de belangen van het Tendoryu Aikido te behartigen en de beschikbare gelden te oormerken voor deze specifieke vorm van Aikido, is in 1995 de stichting Tendoryu Aikido Nederland opgericht met als doel:

"Het beoefenen, verspreiden en het onderwijzen van Aikido, in het bijzonder Tendoryu Aikido."

Het genoemde doel tracht zij te bereiken door:
- het opzetten van cursussen,
- het geven van lessen
- het onderhouden en uitwisselen van contacten
- het financieren van activiteiten die kunnen leiden tot het verdiepen van het Aikido


In Nederland zijn 3 Aikido verenigingen / clubs die het Tendoryu Aikido beoefenen.
Deze kunt U vinden in
Den Haag, Rijswijk en Roermond.
De Stichting behartigt ook de belangen voor de vier Belgische Tendoryu verenigingen binnen haar doelstellingen.
In België wordt het Tendoryu Aikido beoefend in Genk, Bilzen, Diest en Plombières.

Logo Aikido Nederland
Logo Tendoryu Aikido Nederland
bottom of page